تراوین با سرعت بالا | Travian good | تراوین اسپید | تراوین گود | traviangood.com


سرور اول تراوین | 5000000 برابر

سرور درحال ثبت نام است


شروع سرور : سه شنبه 93/8/6 ساعت : 19:00
جایزه نقدی : 500.000 ریال وجه نقد
ورژن بازی: 3.6


سرور دوم تراوین | 20000000 برابر

سرور درحال ثبت نام است


شروع سرور : پنج شنبه 93/8/1 ساعت : 19:00
جایزه نقدی : 500.000ریال وجه نقد
ورژن بازی: 3.6


تراوین گود