تراوین با سرعت بالا | Travian good | تراوین اسپید | تراوین گود | traviangood.com


سرور اول تراوین | 5000000 برابر

سرور درحال ثبت نام است


شروع سرور : سه شنبه 93/8/13 ساعت : 19:00
جایزه نقدی : 400.000 ریال وجه نقد
ورژن بازی: 3.9.1سرور دوم تراوین | 10000000 برابر

سرور درحال ثبت نام است


شروع سرور : شنبه 93/8/10 ساعت : 19:00
جایزه نقدی : 400.000ریال وجه نقد
ورژن بازی: 3.9.1تراوین گود