تراوین با سرعت بالا | Travian good | تراوین اسپید | تراوین گود | traviangood.com


سرور اول تراوین | 10000000 برابر

سرور فعال است


شروع سرور : یکشنبه 93/09/02 ساعت : 19:00
جایزه شگفتی : 15000طلادرسروربعد
ورژن بازی: 3.9.3سرور دوم تراوین | 30000000 برابر

سرور درحال ثبت نام است


شروع سرور : سه شنبه 93/09/04 ساعت : 19:00
جایزه شگفتی : 15000طلادرسروربعد
ورژن بازی: 3.9.3تراوین گود